Informatie

Individuele begeleiding

Een sessie duurt 1 á 1,5 uur.
Het aantal sessies stemmen we af op de persoonlijke situatie. Gemiddeld zijn er voor een traject 3 tot 10 sessies nodig.

Consult €85,00

Workshop focussen

Op dit moment worden er i.v.m. de coronamaatregelen alleen individuele trajecten aangeboden.

"Beter in je vel; gebruik de wijsheid van je lichaam" 2 dagen € 240,00 Minimum aantal deelnemers vier.

Uit de ban van emotie-eten

Kosten totale training van 10 bijeenkomsten: €450,00 inclusief boek. Minimaal aantal deelnemers: vier. Groep van drie: €550,00. twee deelnemers: €675,00

Individuele begeleiding: €85,00 per gesprek.

Introductie workshop Emotional Freedom Technique. EFT

Kosten €20,00 middag van 16.00 -17.30 uur; avond van 19.30 - 21.00 uur.

Minimum aantal deelnemers vier; maximaal zeven

Verdiepings workshop Emotional Freedom Techniques EFT

Kosten €45,00 Avond van 19.30 - 21.00 uur.

Vergoeding

De sessies worden geheel of gedeeltelijk vergoed bij een aanvullende verzekering.

Informatie over vergoedingen van de ziektekostenverzekeraars.

Als je niet voor vergoeding in aanmerking komt, kun je de gemaakte kosten aftrekken als bijzondere ziektekosten bij je belastingaangifte.

Aangesloten bij

Ik ben geregistreerd lid bij de LVPW, de Landelijke beroepsVereniging voor Psychosociaal Werkenden als Registertherapeut.

De LVPW is een samenwerkingsverband aangegaan met de Alvleeskliervereniging Nederland (https://www.alvleeskliervereniging.nl) en met de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CROHN & COLITIS NL) te vinden via https://www.crohn-colitis.nl. Ik maak deel uit van de groep therapeuten die ieder jaar bijgeschoold wordt op het gebied van de lichamelijke en psychosociale gevolgen van alvleesklieraandoeningen en IBD. Hierdoor kan ik deze patiënten en hun naasten begeleiding bieden bij de invloed van de ziekte op hun dagelijks leven. 

Aangesloten bij RBCZ/TBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Hiermee is het klacht- en tuchtrecht geregeld.

Aangesloten bij SCAG De geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.